วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายภาสกร คัตถาวร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ นำทีมเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ 1 คัน ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ณ บ้านนามน หมู่ที่ 3 โดยมี นายวิทยา สัพโส ผู้อำนวยการกองช่าง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้รับการประสานจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เพื่อให้มีแสงไฟสว่างระหว่างทางและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของชาวตำบลนาเลียง (นายวิทยา สัพโส/ภาพ) #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #ชาวนาเลียงร่วมใจ

Share: