รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2565

รายงานผลดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2564

รายงานผลดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2563

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตการป้อง
Share: