ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง

นางแสงจันทร์​ เสนาคำ​
ครู​ คศ.2​
หัวหน้า​ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง

นางสุกัญญา ใจเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวจุฬาลักษณ์ โคตรตาแสง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางจิรพา ถานัน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

mungmee

Share: