ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม

ที่อยู่ หมู่ 11 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130

โทรศัพท์ 042583133 , 042583285

โทรสาร 0425583133

ที่อยู่ไรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_06480709@dla.go.th

Email: naleang.5689@gmail.com