กองช่าง

นายวิทยา สัพโส
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิภพ บัวชุม
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายภาสกร คัตถาวร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายกฤษ สิงห์แสวงพานิชย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวชไมพร พ่อเสือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวมลฤดี ไชยต้นเทือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

mungmee

Share: