Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้หลัก 6 อ.

“โครงการส่งเสริมสุข…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 15:30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้มอบหมายให้ นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย นำทีม เจ้าหน้าที่พร้อม รถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน เข้าฉีดน้ำทำความสะอาดถนน ร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลียง ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด บริเวณถนนภายในโรงเรียนบ้านนาเลียงและหน้าโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับการประสานจากคณะครูโรงเรียนบ้านนาเลียง(fire engine)(saluting man)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประชุมการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนา…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

“โครงการสัตว์ปลอดโร…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่อยู่ในระหว่างกักตัว ผู้มีผลกระทบหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 25…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำทีมเจ้าหน้าที่ อบต.นาเลียง ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านนาเลียงเพิ่มเติม ทั้งนี้ได้รับการประสานจากคณะครูโรงเรียนบ้านนาเลียง #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #ชาวนาเลียงร่วมใจ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมคณะผู้บริหาร นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดอบต.นาเลียง และเจ้าหน้าที่ อบต.นาเลียง ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่อยู่ในระหว่างกักตัว ผู้มีผลกระทบหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่าง

วันศุกร์ที่ 17​ มิถุนายน​…

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

Continue Reading...