ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

วันพุธที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง นำโดยนายพนมพร พรมพ่อ เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565
จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียงได้นำนิทรรศการผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเข้าร่วมเพื่อแสดงผลงานด้วย และในปีนี้นายพนมพร พรมพ่อ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง ได้รับคัดเลือกและได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประเภท “บุคคลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชนดีเด่น” เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจของสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียงของเรา

Share: