Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายควร ลี้พล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 โดยมี คณะกรรมการฯ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ทั้ง 12 หมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และประธานอสม.ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

วันพุธที่ 22 กันยายน 2565…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายภาสกร คัตถาวร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ นำทีมเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ 1 คัน ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ณ บ้านนามน หมู่ที่ 3 โดยมี นายวิทยา สัพโส ผู้อำนวยการกองช่าง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้รับการประสานจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เพื่อให้มีแสงไฟสว่างระหว่างทางและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของชาวตำบลนาเลียง (นายวิทยา สัพโส/ภาพ) #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #ชาวนาเลียงร่วมใจ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทีม จำนวน 3 นาย พร้อมถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด เข้าฉีดพ่นห้องเรียนโรงเรียนบ้านนาเลียง ทั้งนี้ได้รับการประสานจากคณะครูโรงเรียนบ้านนาเลียง (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ) #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #ชาวนาเลียวร่วมใจ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อขอจัดตั้งและขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนาเลียง

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประชุมเพื่อชี้แจงการขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การประชุม​ซักซ้อมความเข้าใจและการเปิดบัญชีธนาคารของกลุ่มเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล ปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่​ 14​ กันยายน​ 2…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 05.00 น.​ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ร่วมกับกำนันตำบลนาเลียง​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน​ อสม.​ สมาชิกสภา​ อบต.นาเลียง​ ได้เข้าร่วมกิจกรรม​ “NAKAE HALF MARATHON 2022” นาแก​ฮาล์ฟมาราธอน​ ครั้งที่​ 2​ ​ณ​ ที่ว่าการอำเภอนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #ชาวนาเลียงร่วมใจ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างด้วยอีกแรงเพือให้มีแสงไฟสว่างระหว่างทางและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของชาวตำบลนาเลียง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน …

Continue Reading...