วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทีม จำนวน 3 นาย พร้อมถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด เข้าฉีดพ่นห้องเรียนโรงเรียนบ้านนาเลียง ทั้งนี้ได้รับการประสานจากคณะครูโรงเรียนบ้านนาเลียง (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ) #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #ชาวนาเลียวร่วมใจ

Share: