วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 15:30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้มอบหมายให้ นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย นำทีม เจ้าหน้าที่พร้อม รถบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน เข้าฉีดน้ำทำความสะอาดถนน ร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลียง ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด บริเวณถนนภายในโรงเรียนบ้านนาเลียงและหน้าโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับการประสานจากคณะครูโรงเรียนบ้านนาเลียง(fire engine)(saluting man)

Share: