ประชุมการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นางกัลยา คงสูงเนิน ปลัด อบต.นาเลียง และนางเสาวลักษณ์ บรรพสาร ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุศรีคุณ ที่ว่าการอำเภอนาแก(หลังใหม่) ชั้น 3

 

Share: