24​ มกราคม​ 2564​ นายสุรชาติ​ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ มอบหมาย​ให้​ นายคำดี​ เสนาคำ​ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล​ , นายควร​ ลี้พล​ รองนายกองค์บริหารส่วนตำบล​ พร้อมด้วย นายวสันต์​ แสนสุริวงค์​ ประธานสภา​อบต. ,นายนรภัทร เกียรธนชัย​ เลขานุการสภา​ อบต.​ เจ้าหน้าที่อบต.นักพัฒนาชุมชนฯ, นักจัดการงานทั่วไปฯ​, ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นท้องที่​ ลงพื้นที่มอบรถเข็นสามล้อโยก​ จำนวน​ 3 คัน เพื่อให้ผู้พิการราย 1.นางสาวกาญจนา กำริสุ หมู่ 5 2.นายพิทักษ์ ไชยต้นเทือก หมู่ 6 3.นายทัน คนครอง หมู่ 8 ได้มีรถโยกใช้ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และช่วยลดความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้พิการ ทั้งนี้ การมอบรถเข็นสามล้อโยกนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

Share:

Author: mungmee