โครงการสื่อสารสร้างสรรค์เผยความรู้สึกของใจไขความคิดของเด็กและเยาวชน

โครงการสื่อสารสร้างสรรค์เผยความรู้สึกของใจไขความคิดของเด็กและเยาวชน ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียงและโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน อายุ 12 – 25 ปี เข้าร่วมโครงการและการอบรมตามหลักสูตรการผลิตสื่อสร้างสรรค์โดยใช้โทรศัพท์มือถือ ในระหว่างวันที่ 10 – 31 มกราคม 2565 และจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง Facebook Fan page : โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เผยความรู้สึกของใจ ไขความคิดของเด็กและเยาวชน
***เด็กและเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfMjXxhj80kBWL24EziXhOuDN75IApkTcIfeyG9j_1hjAs4w/viewform?usp=sf_link

Share:

Author: mungmee