ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโพนสวรรค์ ถึงสายบ้าน หนองบัว บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำยลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก

Share:

Author: mungmee