วันที่​ 25​ พฤศจิกายน​ 2564​ เวลา​ 09.00 น.​ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำโดยนางกัลยา ขันทองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมกับ สภ.พระซอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลียง ได้ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มีการถือป้ายรณรงค์ และมอบคู่มือประชาชน​ คู่มือแนะนำผู้สมัครเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเลียง เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น

Share:

Author: mungmee