เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.นาเลียง ออกสำรวจพื้นก่อนดำเนินก่อสร้าง ถนน.คสล. สายบ้านโพสวรรค์ หมู่7 ไป บ้านหนองบัว ต.โคกสี ระยะทาง 2780 เมตร

Share:

Author: mungmee