วันที่ 25 พฤดจิกายน 2564 เวล1 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำโดยนางกัลยา ขันทองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมกับ สภ.พระชอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลียง ได้ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวน ประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดียง มีการถือป้ายรณรงค์ และมอบคู่มือประชาชน และดู่มือแนะนำผู้สมัครเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนใน พื้นที่ตำบลนาลียง เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.0 น. -17.00 น

Share:

Author: mungmee