วันนี้ เวลา 09.00 น. ท่านคณบดี อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลอุตสาหกรรม รองคณบดี อาจารย์ บุญเลิศ โพธิ์ขำ มอบ อุปกรณ์การฝึกอบรม การฝึกอาชีพกระจกอลูมิเนียม และอุปกรณ์การทำเครื่องดื่มกาแฟ ให้ อบต.นาเลียง เพื่อมอบให้กับกลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษา และประชาชนที่สนใจการฝึกอาชีพ มีท่าน นายกสุรชาติ บริโป นายก อบต.นาเลียง รองนายก คำดี เสนาคำ รองนายกควร ลี้พล ท่านเลขานายก อะนงค์ ผาลัง พร้อม นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัด อบต. นาเลียง รับมอบ และทำการฝึกอบรมการทำกระจกอลูมิเนียม ระหว่าง วันที่ 18-22 พค 2567

mungmee

Share: