วันที่อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

mungmee

Share: