วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ โดยท่านเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ โดยท่านเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #ชาวนาเลียงร่วมใจ https://www.facebook.com/naleang.go.th/ https://www.naliang.go.th/

mungmee

Share: