วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.1, 8, 9​ , 10 ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำประปา​​ ม.1, 8, 9​ , 10​, 11​ ณ วัดโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ม.1, 8, 9​ , 10 ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น้ำประปา​​ ม.1, 8, 9​ , 10​, 11​ ณ วัดโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/
https://www.naliang.go.th/

Share: