วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้นายอะนงค์ ผาลัง เลขานุการนายก อบต.นาเลียง พร้อมด้วย นายวสันต์ แสนสุริวงค์ ประธานสภา อบต.นาเลียง นางรัญยา คำคนข้อง ศ.อบต. หมู่ 10 นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัด อบต.นาเลียงและ นายวีรศักดิ์ หะติง นักพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกั บนายบุญเลิศ โพธิ์ อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะครู จาก กศน.อำเภอนาแก ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจเด็กและเยาวชนนอกระบบ เพื่อค้นหากลุ่มเป้าเป้าหมาย ตามโครงการ รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและทักษะวิชาการของเยาวชนนอกระบบการศึกษา ณ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (นายวีรศักดิ์ หะติง/ภาพ)

mungmee

Share: