วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ สมัยสามัญ​ สมัย​ที่​ 4​ ครั้งที่​ 2 ประจำปี​ 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ สมัยสามัญ​ สมัย​ที่​ 4​ ครั้งที่​ 2 ประจำปี​ 2566
โดยมี นายวสันต์ แสนสุริวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมสภา ฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​หมู่​ 1​- 12 ​ นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: