โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ”นครพนม สร้างสังคมอุดมสุขบำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น” ณ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หะติง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงอำเภอนาแก ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนาแก (พชอ.นาแก) และผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพพร้อมต้นไม้สมุนไพรให้กับกลุ่มเปราะบางตำบลนาเลียง ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ”นครพนม สร้างสังคมอุดมสุขบำบัดทุกข์ด้วยชุมชนท้องถิ่น” ณ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: