วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร นำโดย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ นำคณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภา​ อบต.นาเลียง​ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร โดยจัดทำสวนสมุนไพร อาทิเช่น หญ้าหนวดแมว ไพลขาว ว่านจงอาง ขมิ้นขาว ปิดปลี ว่านงาช้าง ว่างหางช้าง มะแนงหอม ใบหูเสือ ลูกใต้ใบ รางจืด เป็นต้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ตลอดจนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสมุนไพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
      นำโดย นายสุรชาติ  บริโป  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ นำคณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภา​ อบต.นาเลียง​ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร โดยจัดทำสวนสมุนไพร อาทิเช่น หญ้าหนวดแมว ไพลขาว ว่านจงอาง ขมิ้นขาว ปิดปลี ว่านงาช้าง ว่างหางช้าง มะแนงหอม ใบหูเสือ ลูกใต้ใบ รางจืด เป็นต้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ตลอดจนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสมุนไพร
 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์  พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน#1อปท1สวนสมุนไพร
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.naliang.go.th/
https://www.facebook.com/naleang.go.th/
Share: