วันป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day)

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาเลียง
“วันป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day)” ปี 2566 ตามมติสมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly) ได้กำหนดให้วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ของทุกปี เป็น “วันป้องกันการจมน้ำโลก”
(นายอัครพงษ์/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: