พิธีลงนามรับมอบรถกระบะ 6 ล้อ ติดเครน จาก สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในภารกิจของ อบต.นาเลียง และให้บริการชุมชนตำบลนาเลียง ณ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยนายควร ลี้พล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง และนายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมพิธีลงนามรับมอบรถกระบะ 6 ล้อ ติดเครน จาก สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในภารกิจของ อบต.นาเลียง และให้บริการชุมชนตำบลนาเลียง ณ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
(นายชัยชาญ ธน.ทอง)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: