นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน โครงการ Buddy ต่างวัย Gen 3

วันศุกรที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน โครงการ Buddy ต่างวัย Gen 3 ระหว่าง สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเลียง ร่วมกับ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยากับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เทศบาลพระซอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินำ ณ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: