วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง ครั้งที่ 4/2566 เพื่อปรึกษาหารือ และพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ โดยมี นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอนาแก หัวหน้าส่วนราชการ และที่ปรึกษาและคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง ครั้งที่ 4/2566 เพื่อปรึกษาหารือ และพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ โดยมี นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอนาแก หัวหน้าส่วนราชการ และที่ปรึกษาและคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: