โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินโครงการโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคมือ เท้า ปากฯ โดยมี นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะครู และผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ภายในโครงการเป็นรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจการเฝ้าระวัง โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก และสาธิตการล้างมือ 7 ขั้น ตอนที่ถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลียงได้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: