โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2566

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2566

 

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.นาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน คณะครูและนักเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อสม. อปพร และประชาชนตำบลนาเลียง ให้การต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ฯ พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับบริการกว่า 300 คน ณ โรงเรียนบ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม ประจำปี 2566 เป็นการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในตำบลนาเลียง ให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยนำงานบริการ อาทิ การมอบต้นไม้ ปุ๋ยการเกษตร ปลาเลี้ยง โถสุขภัณฑ์ปันสุข ให้แก่ผู้สูงอายุ และ การให้คำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆให้กับประชาชน ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ชัดเจนและทันท่วงที เพื่อให้พี่น้องประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

#นายกฯสุรชาติ

#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน

#ชาวนาเลียงร่วมใจ

#ชุมชนช่วยเหลือกัน

#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน

https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: