วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะครูและนักเรียน อสม. และประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านอย่างยั่งยืน(Sustainble Village) โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โครงการ”1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริ

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะครูและนักเรียน อสม. และประชาชนจิตอาสา ให้การต้อนรับ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านอย่างยั่งยืน(Sustainble Village) โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โครงการ”1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า 100 คน ณ บ้านนามน หมู่ 3 และบ้านทุ่งตะวัน หมู่ 12 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: