วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.นาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะครูและนักเรียน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสล.) และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อสล.)

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.นาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะครูและนักเรียน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสล.) และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อสล.) ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นดูแลรักษาความสะอาดหมู่บ้านชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์ให้มีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในแต่ละครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ

(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

https://www.facebook.com/naleang.go.th/

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

#นายกฯสุรชาติ

#รักษ์โลก โลกรักษ์เรา

#ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน

#ชาวนาเลียงร่วมใจ

#เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

#ชุมชนช่วยเหลือกัน

 

mungmee

Share: