องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.นาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะครูและนักเรียน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสล.) และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนสายหลักบ้านนาเลียง เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วยความร่วมมือร่วมใจกับประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสร้างประโยชน์สุขในพื้นที่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ณ วัดโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: