วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร ตำบลนาเลียง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร ตำบลนาเลียง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: