วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาโครงการและปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ โดยมี สาธารณสุขอำเภอนาแก หัวหน้าส่วนราชการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาเลียง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

 

Share: