วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี นายวสันต์ แสนสุริวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมสภา ฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงหมู่ 1- 12 นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

#นายกฯสรุชาติ

#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน

#ชาวนาเลียงร่วมใจ

#ชุมชนช่วยเหลือกัน

#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน

https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: