วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุนเฉิน (อัคคีภัย) เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน พร้อมทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหาย รายนางบุญชื่น โพธิ์ชัย บ้านเลขที่ 126 บ้านทุ่งตะวัน หมู่ที่12 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 9 เมษายน2566 เวลา 05.30 น.
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสรุชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: