องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินการจัด”โครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566″

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินการจัด”โครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566″

 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.นาเลียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.นาเลียง และ จิตอาสาช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านๆละ 2 คน เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

 

โดยได้รับเกียรติจากนายบุญเติม อุ่นวิเศษ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนครพนม และ นายกาญจน์ กันปัญญา ผู้ช่วยคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้า การปฏิบัติที่ถูกต้องในการตรวจสอบดูแลรักษาระบบไฟฟ้าในครัวเรือน การสำรวจสายไฟ ปลั๊กไฟ และสวิตซ์ไฟภายในอาคารบ้านเรือน เป็นการป้องกันและลดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร และการเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่

(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

#นายกสุรชาติฯ

#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน

#ชาวนาเลียงร่วมใจ

#ชุมชนช่วยเหลือกัน

#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน

https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: