วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

Share: