วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสรุชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: