วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุนเฉิน (อัคคีภัย) โดยมี นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก สาธารณสุขอำเภอนาแก เกษตรอำเภอนาแก กำนันตำบลนาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักพัฒนาชุมชนฯ และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลนาเลียง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน พร้อมทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหาย รายนางบุญชื่น โพธิ์ชัย บ้านเลขที่ 126 บ้านทุ่งตะวัน หมู่ที่12 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 9 เมษายน2566 เวลา 05.30 น. เพื่อให้พิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

mungmee

Share: