วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคณะกรรมการพัฒนาตำบลนาเลียง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

mungmee

Share: