วันพุธที่​ 12 เมษายน​ พ.ศ.​ 2566​ เวลา​ 13.00​ น.​ นายสุรชาติ​ บริโป​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง​ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ​ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน​ เนื่องในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ. 2566 และติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศสงกรานต์​ ประจำปี 2566 ซึ่งได้บูรณาการการปฏิบัติงานโดยมี กำนันตำบลนาเลียง สมาชิกสภาอบต.นาเลียง สารวัตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) อสม. และอาสาสมัคร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แนะนำเส้นทางในการเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ณ บ้านาสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม “ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง” (นายอัครพงษ์​ พ่อชมภู/ภาพ)

Share: