วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยนายชัยชาญ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายวีรศักดิ์ หะติง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่มอบเงินสนับสนุนค่าพาหนะในการนำพาคนพิการบริการตามสิทธิ ประจำปี 2566 เพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการในการเดินทางไปยังโรงพยาบาล (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

Share: