วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่มอบหลังคาอลูมิเนียมสังกะสีให้การช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (นายเกียรติศักดิ์ โสมชัย/ภาพ)

Share: