วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำโดยนายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทั่วไป ส่งมอบโถสุขภัณฑ์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องน้ำ ให้กับผู้นำชุมชนตำบลนาเลียง ในโครงการ “โถสุขภัณฑ์ปันสุข ลุกนั่งปลอดภัย ห่วงใยผู้สูงอายุ” เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนในเขตพื้นที่ตำบลนาเลียง (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

Share: