วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายคำดี เสนาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายควร ลี้พล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครพนม สาขาอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หน่วยพัฒนาการทหารเคลื่อนที่ 22 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

mungmee

Share: