ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลนาเลียง

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.นาเลียงคณะทำงาน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลนาเลียง สำหรับวันนี้ได้ออกติดตามจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาเลียงหมู่ที่ 1 บ้านนาเจริญหมู่ที่ 10 และบ้านโพนทอง หมู่ที่ 11 ในการติดตามโครงการดังกล่าว ทั้งสามหมู่บ้านได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในแต่ละครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ครบทุกครัวเรือน พร้อมทั้งได้มีการสัมภาษณ์ร่วมถึงชี้แจงให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลนาเลียงได้มีความเข้าใจ โดยดำเนินการเชิงรุกและใช้กลยุทธ์ “เคาะประตูบ้าน (Knock Door Marketing)” เพื่อให้การขับเคลื่อน และเตรียมการทวนสอบ โครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ) https://www.naliang.go.th/ https://www.facebook.com/naleang.go.th/ #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #นายกฯสุรชาติ #รักษ์โลก โลกรักษ์เรา #ถังขยะเปียกลดโลกร้อน #อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน #ชาวนาเลียงร่วมใจ #เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

Share: