ประชาสัมพันธ์ อบต.นาเลียง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลนาเลียง ทุกท่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ตำบลนาเลียงเข้าร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning Day” เพื่อพัฒนาความสะอาดพื้นที่สาธารณะของตำบลนาเลียงเราให้น่าอยู่ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยการพัฒนาความสะอาดริมถนน เริ่มต้นบริเวณสามแยกโรงเรียนบ้านนาเลียง เรื่อยไปจนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง รวมระยะทาง 500 เมตร #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง #หน้าบ้านน่ามอง #นายกฯสุรชาติ #รักษ์โลก โลกรักษ์เรา #ถังขยะเปียกลดโลกร้อน #อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน #ชาวนาเลียงร่วมใจ #เราจะพัฒนาไปด้วยกัน

Share: